ថ្នាំកូតផ្ទៃ

  • Surface coating

    ថ្នាំកូតផ្ទៃ

    ដំណើរការនៃការស្រោបលើផ្ទៃរួមមាន ថ្នាំកូតម្សៅ ការដាក់អេឡិចត្រូដ អាណូឌីស កាវ៉ានីស៊ីងក្តៅ អេឡិចត្រូនីកែល ការលាបពណ៌ និងផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។មុខងារសម្រាប់ការព្យាបាលលើផ្ទៃគឺនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារការ corrosion ឬគ្រាន់តែកែលម្អរូបរាង។លើសពីនេះ ការព្យាបាលទាំងនេះមួយចំនួនក៏ផ្តល់នូវភាពប្រសើរឡើងនៃលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច ឬអគ្គិសនី ដែលរួមចំណែកដល់មុខងារទាំងមូលនៃសមាសធាតុ។