សិក្ខាសាលាលាបលើផ្ទៃ

សិក្ខាសាលាលាបលើផ្ទៃ

សេវាកម្មលាបលើផ្ទៃដែលយើងអាចផ្តល់ជូនរួមមាន E-painting, Powder Coating, Galvanizing, Plating, Enameling and Electroless Nickel coating នេះបើយោងតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។សមា្ភារៈថ្នាំកូតរួមមានថ្នាំលាប, នីកែល, Chrome, ម្សៅជ័រ epoxy, rilsan, ស័ង្កសី, enamel ។