សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការវិនិយោគ

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការវិនិយោគ

រោងចក្របោះទុនវិនិយោគត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងល្អជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រ ISO9001:2015 និង PED ADW-0។ផលិតផលត្រូវបានផលិតជាដែកអ៊ីណុក ដែកកាបូន ទង់ដែង និងអាលុយមីញ៉ូម ដែលបម្រើដល់ឧស្សាហកម្មធំទូលាយដូចជា ការគ្រប់គ្រងលំហូរ គ្រឿងបរិក្ខារអាហារ រថយន្ត គីមី ឱសថស្ថាន ថាមពល និងឧស្សាហកម្មទូទៅជាច្រើនទៀត។ល។ ទម្ងន់ផ្នែកអាចមានចាប់ពី 0.1kg ដល់ 50kg។ .